Saturday, September 14, 2019

வடக்கு மாகாண நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் மற்றும் வடக்கு மாகாண கால்நடை உற்பத்திச் சுகாதாரத் திணைக்களத்தில் நிலவும் 134 பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.- தொழிலாளர் தரம் III (தேர்ச்சியற்ற)
.
சம்பள அளவு: 36,410/-
.
கல்வித் தகைமை: தரம் 8
.
விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.10.04
.

.
மேலதிக விபரம் மற்றும் விண்ணப்பப் படிவங்களுக்கு NP என comment செய்யுங்கள், மற்றும் இப்பதிவினை நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்.

No comments:

Post a Comment